VEČERY HUDBY A POEZIE

cara_1.png, 884B

Ostrov u Karlových Varů

12.9.2014

Jan Šastný - umělecký přednes
komorní soubor Atlantis Collegium, um. vedoucí Vítězslav Podrazil – cembalo

cara_1.png, 884B

Chodov

16.10.2014

Kamila Špráchalová - umělecký přednes
Pavla Švestková – mezzosoprán
Vítězslav Podrazil - klavír

cara_1.png, 884B

Český Krumlov, Prokyšův sál

19.11.2014

Petra Špalková - umělecký přednes
Pavla Švestková - mezzosoprán
komorní soubor Atlantis Collegium, um. vedoucí Vítězslav Podrazil - cembalo

cara_1.png, 884B