Velký sál M욝anské besedy v Plzni
čtvrtek 24.5.2007 v 19:30

PROGRAM


Antonín Dvořák Serenáda E dur pro smyčce
Vilém Tauský Coventry - meditace pro smyčcový orchestr
Informace o skladateli najdete zde

- PŘESTÁVKA -

Antonín Dvořák Dva valčíky
Karel Janovický Preludium a dvojitá fuga
Premiéra orchestrální verze
Informace o skladateli najdete zde
Mark Kopytman Ornaments pro klavír a smyčcový orchestr
Světová premiéra
Informace o skladateli najdete zde

ÚČINKUJÍ

Věra Müllerová - klavír
ORCHESTR ATLANTIS
Dirigent: Vítězslav Podrazil