Skladby Marka Kopytmana

v podání Orchestru Atlantis a jeho sólistů

České premiéry v letech 1995 - 2002

Kaddish pro violoncello a smyčcový orchestr
Dedication pro sólové housle
Lamentation pro sólovou flétnu
Eight Pages pro sólový hlas
Vocalise pro flétnu a sólový hlas
Cantus II pro smyčcové trio
Letters of Creation pro mezzosoprán a smyčcový orchestr
Hudba pro smyčce

Světové premiéry

2004

Cantus IV (Dedication) pro housle a komorní orchestr - světová premiéra.
Martin Kos - housle, Orchestr Atlantis, dirigent Vítězslav Podrazil

"Pátý vzpomínkový koncert" v kolínské synagoze pořádaný pod záštitou velvyslance Státu Izrael v ČR pana Arthura Avnona.
Autor se zúčastnil nastudování a premiéry.

2007

Ornaments pro klavír a smyčcový orchestr - světová premiéra
Věra Müllerová - klavír, Orchestr Atlantis, dirigent Vítězslav Podrazil

Autor se zúčastnil nastudování skladby a premiéry druhé skladby, kterou věnoval Orchestru Atlantis.

2008

Farewell pro smyčcový orchestr - světová premiéra
Orchestr Atlantis, dirigent Vítězslav Podrazil

Slavnostní koncert k 60. výročí založení Státu Izrael pořádaný pod záštitou velvyslance Izraele v ČR pana Yaakova Levyho.