Fotogalerie ORCHESTRU ATLANTIS - ATLANTIS COLLEGIUM

zpět

Zprava: kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, metropolita a primas český,
vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon
a Vítězslav Podrazil