2012

Městské divadlo v Jablonci nad Nisou
Koncert barokní hudby
Komorní soubor ATLANTIS COLLEGIUM
Recenze

Hudební rozhledy


cara_1.png, 884B

TŘINÁCTÝ VZPOMÍNKOVÝ KONCERT V KOLÍNSKÉ SYNAGOZE
pořádaný pod záštitou

Congregation Emanuel
Denver, Colorado, USA
Manetto Hill Jewish Center
Plainview (Long Island), New York, USA
Northwood & Pinner Liberal Synagogue
London, Great Britain
The Dvorak Society of Great Britain for Czech and Slovak Music
Federace židovských obcí v České republice
a starosty města Kolína Mgr. Víta Rakušana
Světová premiéra „Čtyř písní na Wordsworthovu poezii“ Karla Janovického
Petr Nouzovský – violoncello
Markéta Dvořáková – mezzosoprán
Petr Matuszek - baryton
ORCHESTR ATLANTIS, dir. V. Podrazil
News from the Dvořák Society for Czech and Slovak Music
Recenze

Hudební rozhledy


cara_1.png, 884B

Kulturní středisko Dobříš
VEČER HUDBY A POEZIE
Petra Špalková – umělecký přednes
Pavla Švestková – mezzosoprán
Vítězslav Podrazil – klavír
Interview

cara_1.png, 884B

2011

ČESKÉ KULTURNÍ SLAVNOSTI
Pavla Švestková – mezzosoprán, Jan Páleníček – violoncello,
ORCHESTR ATLANTIS, dir. V. Podrazil
Recenze - najdete na webu až dole pod datem 19. června 2011

cara.png, 884B

12. VZPOMÍNKOVÝ KONCERT V KOLÍNSKÉ SYNAGOZE
Světová premiéra dvou melodramů Josefa Vejvody – texty F. Kafky a R. M. Rilkeho v překladu Jiřího Kosteleckého
Alfred Strejček – recitace, Petr Král – saxofon a flétna
JOSEF VEJVODA TRIO, ORCHESTR ATLANTIS, dir. V. Podrazil
Recenze
Hudební rozhledy
Recenze
ČIA News

cara.png, 884B

2009

SETKÁNÍ SE SVĚTLEM - hudba soudobých autorů
Pořádalo Západočeské hudební centrum v Plzni
Recenze v Plzeňském deníku z 10.prosince 2009

cara.png, 884B

2008

Kolínská synagoga
Ofer Ben-Amots (USA)
The Klezmer Concerto pro klarinet a komorní orchestr - česká premiéra
Recenze v Hudebních rozhledech z listopadu 2008

cara.png, 884B

2007

Koncert pořádaný pod záštitou Velvyslanectví Státu Izrael v České republice
Mark Kopytman (Izrael)
Ornaments pro klavír a smyčcový orchestr - světová premiéra
Věra Müllerová - klavír, ORCHESTR ATLANTIS, dir. V. Podrazil
Nastudováno za účasti autora

Skladby Antonína Dvořáka, Viléma Tauského (Velká Británie) a Karla Janovického (Velká Británie)
Recenze - Hudební rozhledy, srpen 2007
Recenze - Plzeňský deník, červenec 2007
Recenze - Dvořák Society Newsletter, červenec 2007

cara.png, 884B

2006

Mezinárodní hudební festival MITTE EUROPA
Bavorsko . Čechy . Sasko
Skladby Georga Friedricha Händela, Jana Dismase Zelenky a Františka Ignáce Antonína Tůmy
Markéta Dvořáková alt, ORCHESTR ATLANTIS, dir. V. Podrazil
Recenze vystoupení v REHAUER TAGBLATT, 22.července 2006

cara.png, 884B