2011

VEČER HUDBY A POEZIE
Pavla Švestková – mezzosoprán, Jan Šťastný – umělecký přednes,
ATLANTIS COLLEGIUM, um. ved. V. Podrazil – cembalo
Program a obsazení

cara_1.png, 884B

HUDBA 17. a 18. STOLETÍ
Koncerty sponzorované firmou
TANTUS CLIENTELA GROUP s.r.o.
Pavla Švestková – mezzosoprán, Jan Šťastný – recitace,
ATLANTIS COLLEGIUM, um. ved. V. Podrazil – cembalo
Informace o koncertech

cara_1.png, 884B

SLAVNOSTNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY V BŘEVNOVSKÉM KLÁŠTEŘE
Záštitu převzali arcibiskup pražský, metropolita a primas český Mons. Dominik Duka OP
a starostka Prahy 6 Ing. Marie Kousalíková.
Ludmila Vernerová, sólistka Státní opery Praha – soprán
Smíšený sbor NAŠI PĚVCI, sbormistryně Lydie Härtelová
ORCHESTR ATLANTIS, dir. V. Podrazil
Informace a program

cara_1.png, 884B

Hudební festival PODBLANICKÝ PODZIM
Alfred Strejček – recitace, Jiří Válek – flétna
JOSEF VEJVODA TRIO, ORCHESTR ATLANTIS, dir. V. Podrazil
Program
Foto 1
Foto 2

cara_1.png, 884B

12. vzpomínkový koncert v kolínské synagoze
Světová premiéra dvou melodramů Josefa Vejvody – texty F. Kafky a R. M. Rilkeho v překladu Jiřího Kosteleckého
Alfred Strejček – recitace, Petr Král – saxofon a flétna
JOSEF VEJVODA TRIO, ORCHESTR ATLANTIS, dir. V. Podrazil
Program
Foto
Recenze
Hudební rozhledy
Recenze
ČIA News

cara_1.png, 884B

Murray Wilie
Jerusalem Passion - česká premiéra
Koncert pořádaný pod záštitou Její Excelence Ruth Lorraine Pearce,
velvyslankyně Australského společenství v České republice a arcibiskupa
pražského Mons. Dominika Duky OP.
Program a obsazení

cara_1.png, 884B

ČESKÉ KULTURNÍ SLAVNOSTI 2011
Pavla Švestková – mezzosoprán, Jan Páleníček – violoncello,
ORCHESTR ATLANTIS, dir. V. Podrazil
Informace o festivalu,
program a obsazení
Jan Páleníček - www Recenze
po prokliknutí až dole

cara_1.png, 884B

Svatá Hora u Příbrami
SLAVNOSTI KORUNOVACE
Hudba v nezvyklých souvislostech – koncert 2. 7. ve 21:00
Jana Levicová – mezzosoprán, ATLANTIS COLLEGIUM, um. ved. V. Podrazil - cembalo
Informace o akci Jana Levicová - www

cara_new.png, 884B