2009

POCTA G. F. HÄNDELOVI
Cyklus koncertů k 250. výročí úmrtí Georga Friedricha Händela pořádaný v Praze
a sedmi dalších městech ČR
Informace o cyklu

cara_1.png, 884B

SETKÁNÍ SE SVĚTLEM - hudba soudobých autorů
Pořádalo Západočeské hudební centrum v Plzni
Program koncertu
a informace o skladatelích
Recenze
Plzeňský deník
Recenze
A tempo revue

cara_new.png, 884B